måndag 16 april 2018

Tävling "#10 sekunder"


Hej!

Klassen jobbar just nu med den trafiksäkra tävlingen #10sekunder. Bakom tävlingen står NTF Väst, en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Tävlingen går ut på att eleverna undersöker vad de vuxna hinner göra på den korta tid de sparar genom att köra för fort.
Vi kommer att spela in 10 sekunder långa filmer som skickas till NTF Väst. Klassen kan vinna en heldag fylld av aktiviteter på Universeum eller en heldag på Liseberg med åkpass. 

Nytt för i år för den här tävlingen är föräldrautmaningen. Utmaningen är att få med föräldrar i filmerna. Klasserna som har med en förälder i sin film har extra stor chans att vinna, så det kan vara så att ni får en förfrågan om att vara med. Den här veckan ska eleverna få planera sin filmer så att de är redo för att filma nästa vecka.

Bakgrunden till tävlingen handlar om att NTF Väst vill få igång diskussionen om fortkörningen utanför våra skolor. När NTF Väst mäter hastigheten utanför skolor i Västsverige ser det alltid likadant ut – ungefär hälften av bilarna kör för fort, trots att de bara sparar några få sekunder. 
 
Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan i bil är vanligt inslag i trafikmiljön. I en rapport beskrivs att det vanligaste skälet är att det är mest praktiskt för familjen för att få ihop livspusslet. En annan vanlig anledning till att barn blir skjutsade är att föräldrarna upplever att trafiken till och runt skolan är för farlig. Samtidigt är man då själv med och bidrar till den ökade trafikmängden.
Barnen vänjer sig lätt vid att bli skjutsade. Att det finns nackdelar med att skjutsa sina barn kan man inte bortse ifrån:
  • Trängseln ökar vid skolorna och farliga situationer uppstår på platser som inte är dimensionerade för dagens trafikmängd.
  • Riskerna ökar för att oskyddade trafikanter till fots eller på cykel skadas.
  • Barnen går miste om möjligheten att träna sig i att vistas i trafiken.
  • Barnen går miste om ett naturligt tillfälle att röra på sig.
  • Bilåkandet har en negativ miljöpåverkan. 

    Vi hoppas på många intressanta diskussioner om trafiksäkerhet hemma vid middagsbordet!
     Läs mer om tävlingen på www.10sekunder.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ny blogg

Vi kommer från och med nu flytta vår blogg till Unikum. Ni kan logga in via varberg.se/unikum med ert BankID. När ni loggar in kontrollerar...