söndag 17 december 2017

Information från rektorerna

Information till vårdnadshavare på Lindberg skola och Trönninge skola:

Det pågår en ombyggnation av Bosgårdsskolan som ska bli klar till hösten 2018. Med ombyggnationen fanns en plan för evakuering av elever på skolan för att hantera ombyggnation på plats. I november upptäcktes fukt i delar av bottenplattan och syllar på skolan. För att nödvändig renovering ska kunna genomföras måste därför planen om evakuering av Bosgårdsskolan förändras vilket innebär att den tidigare planen inte kan genomföras.
Det innebär att elever i åk 7-9 från Bosgårdsskolan får sin undervisning förlagd till Lindberg skola respektive Trönninge skola tre dagar per vecka och Bosgårdsskolan två dagar per vecka. Evakueringen avser hela VT 2018 med start 10 januari.
Undervisningen för eleverna på Lindberg skola och Trönninge skola kommer att fortsätta som tidigare. Elever från Bosgårdsskolan kommer under perioden att nyttja lediga klassrum på respektive skola. Introduktion för nya elever och personal på skolan hanteras av oss rektorer.
Vi hälsar nya elever och personal välkomna till skolorna.

Vänliga hälsningar

Mikael Sili, rektor 4-9 Trönninge skola
Carola Bengtsson, rektor 4-9 Lindberg skola
Stefan Allert, rektor 6-9 Bosgårdsskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ny blogg

Vi kommer från och med nu flytta vår blogg till Unikum. Ni kan logga in via varberg.se/unikum med ert BankID. När ni loggar in kontrollerar...