måndag 13 november 2017

Värdegrundsarbete

Information till Vårdnadshavare,
 
Vi på Trönninge skola vill arbeta främjande och skapa förutsättningar för en trygg och lustfylld miljö.
 
Under året kommer vi att samarbeta med Anna Boije kring att utveckla vår kompetens kring att arbeta främjande för goda lärmiljöer. Anna kommer bland annat att träffa all personal, arbeta med arbetslagen samt närvara på samtal i klassen.
 
Vi vill fortsätta att utveckla lärmiljön i årskurs 4. Vi har bjudit in Anna till att vara med på de första samtalen med klassen kring att skapa en samarbetsöverenskommelse samt ge eleverna hjälpsamma verktyg kring hur vi kan tala med varandra. Vi kommer också prata om "stopp - sluta - lägg av" som är en överenskommelse mellan eleverna att sluta när någon säger ifrån. Detta sker onsdagen den 15 november.
 
Varje samtal kommer att avslutas med att eleverna får frågan om de upplever sig okej, hörda och rättvist behandlade. Hjälp oss att återkoppla om eleverna säger något annat till er än vad de gör till oss. Vi kommer att återkoppla till er vid behov.
 
Om ni har frågor och funderingar kring detta hör av er till oss eller om ditt barn inte upplever sig okej behandlat. Det är till oss ansvariga lärare ni vänder er till i första hand.
 
Anna har en önskan att om det är något som gäller henne specifikt så ta direktkontakt med henne.
Hennes kontaktuppgifter är:
anna.boije@me.com
0701- 70 94 02

Hälsningar
Niklas, Josefin och Liselotte

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ny blogg

Vi kommer från och med nu flytta vår blogg till Unikum. Ni kan logga in via varberg.se/unikum med ert BankID. När ni loggar in kontrollerar...